Zespół Szkolno - Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ścieżka ekologiczna „Żyję w czystym środowisku”.

wtorek, 8 lis 2005 12:51
Plan realizacji projektu opracowany przez Elżbietę Skwarę i Ewę Andruszko

STATUT

poniedziałek, 24 wrz 2007 13:21
STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W ORZYSZU Uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 28.06.2007 r.

Regulamin rozwiązywania sytuacji konfliktowych

wtorek, 8 lis 2005 13:06
Rozwiązując sytuacje konfliktowe w przedszkolu powinno się kierować dobrem placówki i unikać nagłośnienia sytuacji konfliktowych, gdyż powodować to może niepotrzebne napięcia i problemy między zainteresowanymi stronami.

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego w Orzyszu

poniedziałek, 4 paź 2004 14:19

Informacja z sesji otwarcia ofert

poniedziałek, 21 lip 2014 11:42

Przeprowadzenie zajęć dodatkowych i zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w Przedszkolu Miejskim Niezapominajka w Orzyszu

piątek, 11 lip 2014 12:18
Numer ogłoszenia: 233016 - 2014; data zamieszczenia: 11.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Standardy dla dzieci czteroletnich

środa, 26 paź 2005 11:42

Standardy dla dzieci pięcioletnich.

środa, 26 paź 2005 13:02

Odpowiedź na zapytanie do przetargu

środa, 16 lip 2014 14:25

Realizacja treści ekologicznych w wychowaniu przedszkolnym

wtorek, 8 lis 2005 12:40
Program własny opracowany przez Elżbietę Skwarę i Ewę Andruszko. "Musimy dbać o środowisko ekologiczne, ponieważ ono stanowi część nas, a my jesteśmy jego częścią" H. Skolimowski

PROGRAM ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ

wtorek, 9 mar 2004 09:50
Orzysz - moja mała ojczyzna "Cudze chwalicie swego nie znacie"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek, 24 lip 2014 11:23

BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM

piątek, 28 paź 2005 10:05
Program adaptacyjny dla dzieci najmłodszych opracowany przez nauczycielkę Jolantę Grużewską

Zapytanie ofertowe nr 1/2014

poniedziałek, 14 lip 2014 14:37
(dotyczy roboty budowlanej polegającej na przystosowaniu pomieszczeń przedszkola dla nowej grupy dzieci. Szczegółowy zakres robót zgodny z załącznikiem nr 2.)

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W ORZYSZU NA LATA 2005 - 2010

środa, 26 paź 2005 09:31
"Nie wystarczy chcieć, trzeba także czynić" J.W. Goethe

PROGRAM WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

wtorek, 9 mar 2004 15:10
Uchwała Nr 10/03/04 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego w Orzyszu z dnia 04.02.2004 r.

Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego

poniedziałek, 30 cze 2014 12:52

Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego

poniedziałek, 30 cze 2014 12:53

Standardy dla dzieci sześcioletnich.

środa, 26 paź 2005 13:04

Kadra pedagogiczna Przedszkola Miejskiego

poniedziałek, 4 paź 2004 13:40

MAŁY POLAK W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE

czwartek, 27 paź 2005 10:06
Program własny opracowany przez nauczycielki: Alicję Sielawa i Halinę Sobocińską