Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

wtorek, 3 paź 2023 16:54
Stosownie do treści art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. Nr 1000 ze zm.) Administrator informuje, że w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzyszu na Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyznaczony został Pan Maciej Żołnowski. Z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Obowiązek informacyjny

wtorek, 5 lis 2019 18:01
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

Obowiązek informacyjny

środa, 6 lis 2019 21:15
Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

wtorek, 5 lis 2019 18:08
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu prowadzi monitoring wizyjny budynków Zespołu oraz terenu wokół nich w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Zespołu, ochrony mienia Zespołu i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zespół na szkodę.

Regulamin monitoringu

wtorek, 5 lis 2019 18:15
REGULAMIN funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzyszu

Obowiązek informacyjny do umów cywilnoprawnych

środa, 6 lis 2019 21:16
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

Zarządzenie nr 6/2019/2020

piątek, 15 lis 2019 19:11
Zarządzenie w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie nr 10/2018/2019

środa, 6 lis 2019 21:00
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie ZSP w Orzyszu

Zarządzenie nr 35/2017/2018

niedziela, 6 paź 2019 21:13
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych w placówce

Zarządzenie nr 33/2017/2018

środa, 6 lis 2019 20:57
Foto: Zarządzenie nr 33/2017/2018
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzyszu

Zarządzenie nr 31/2017/2018

wtorek, 5 lis 2019 18:20
Foto: Zarządzenie nr 31/2017/2018
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzyszu