Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu prowadzi monitoring wizyjny budynków Zespołu oraz terenu wokół nich w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Zespołu, ochrony mienia Zespołu i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zespół na szkodę.

Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy.

Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzyszu.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Orzyszu powołany został Inspektor Ochrony Danych Maciej Żołnowski.
Kontakt z Inspektorem jest możliwy adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 14 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Zespołu (zakładka: RODO).

Data powstania: wtorek, 5 lis 2019 18:08
Data opublikowania: wtorek, 12 lis 2019 15:15
Wytwarzający informację: Agnieszka Chaberska
Opublikował(a): Bogdan Kraszewski
Zaakceptował(a): Bogdan Kraszewski
Artykuł był czytany: 396 razy