Zespół Szkolno - Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta Edukacyjna

Oferta Edukacyjna Przedszkola Miejskiego w Orzyszu

☺ Jesteśmy dobrze rozwijającym się zespołem pedagogicznym. Wzajemnie życzliwym
i przyjacielskim. Swoją pracę wykonujemy z pasją i odpowiedzialnie.
☺ Dzieci traktujemy serdecznie, a sprawę ich wychowania i kształcenia poważnie.
☺ W rodzicach widzimy przyjaciół przedszkola, liczymy zawsze na ich aktywność, pomoc
i wspieranie naszej pracy.
☺ Stały kontakt i współpracę z nami nauczycielkami Przedszkola jest niezmiernie ważna.
☺ Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji, służymy informacjami i pomocą.
☺ Istnieje także możliwość umówienia się z nami lub Panią Dyrektor naszego przedszkola
na spotkanie w celu omówienia spraw Państwa interesujących lub budzących wasze
wątpliwości.

Ponadto:
☺ Przygotowujemy dzieci do szkoły.
☺ Zapewniamy dobrze zorganizowane zajęcia.
☺ Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piszu.
☺ Zapewniamy opiekę logopedyczną.
☺ Dostosowujemy się do wymogów Unii Europejskiej.
☺ Tworzymy przyjazną atmosferę i klimat przedszkola
☺ Uwzględniamy potrzeby i możliwości psychologiczne dzieci.
☺ Promujemy zdrowy styl życia: zdrową żywność, ruch na powietrzu, częste wycieczki,
spacery, obserwacje przyrody.
.☺ Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym oraz bierzemy udział w akcjach „Sprzątanie
Świata”, „Góra Grosza”, „Zbiórka makulatury”, „Cała Polska czyta dzieciom”.
☺ Bierzemy udział w różnorodnych imprezach kulturalnych i sportowych na terenie naszej
gminy: „Bieg uliczny”, „Dni Rodziny”, konkursy plastyczne i muzyczne.
☺ Wykorzystujemy naturalne sytuacje do ukazania dobra, życzliwości i koleżeństwa.
☺ Rozwijamy więź emocjonalną i poczucie wspólnoty z rodziną.
☺ Umożliwiamy udział rodziców w zajęciach otwartych.

Nasze Przedszkole pracuje w oparciu o programy:

1. Program Rozwoju Przedszkola opracowany na lata 2004 – 2009 przez Radę Pedagogiczną.
2. „ABC…Program wychowania przedszkolnego XXI wieku” A. Łady-Grodzickiej
3. „Program Edukacji Zdrowotnej „Tu byłem, Domestos” K. Dudkiewicz, K. Kamieńskiej
4. „Program nauczania języka angielskiego dla przedszkola i klasy zerowej” E. Lewandowskiej, B. Maliszewskiej
5. Program z religii „Wędrowanie z Bogiem”
6. Program własny „Orzysz- moja mała ojczyzna” opracowany przez kol. M. Czaplicką i H. Sobocińską
7. Program własny przedszkola „Wspomaganie rozwoju dziecka”
8. Program matematyczny „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zieleńskiej

NASZYM WYCHOWANKOM OFERUJEMY:

• Trzy posiłki dziennie: I posiłek – śniadanie
II posiłek – drugie danie
III posiłek – zupa z dodatkiem owocu lub słodkiej bułeczki
• Opiekę od 1 roku życia do 6 lat
• Kuchnia uwzględnia diety dzieci
• Zajęcia dodatkowe:
- język angielski – płatny 25 zł miesięcznie (2 razy w tygodniu po 30min)
- religia – nie płatna (2 razy w tygodniu po 30 min)
- rytmika – płatna 5 zł miesięcznie (raz w tygodniu po 30 min)
- logopedia – nie płatna (dla dzieci potrzebujących)
• Udział w różnorodnych uroczystościach i przedstawieniach teatralnych organizowanych na terenie przedszkola oraz poza nim.

W naszym przedszkolu dbamy, aby prawa i obowiązki były znane i respektowane:

Dziecko ma prawo do:

♥ Miłości i akceptacji takim, jakie jest.
♥ Nauki, badania i eksperymentowania poprzez zabawę.
♥ Bycia sobą, indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju.
♥ Szacunku i bezpieczeństwa; osób do których może się zwrócić.
♥ Wyrażania swoich uczuć i myśli.
♥ Wypoczynku i czasu wolnego.
♥ Ochrony zdrowia, spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje.
♥ Tajemnicy, własności i pomocy.

Dziecko ma obowiązek:

♥ Przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa.
♥ Przestrzegania zasad współżycia w grupie.
♥ Poszanowania zabawy innych osób.
♥ Poszanowania pracy innych osób.

Data powstania: piątek, 4 mar 2005 14:02
Data opublikowania:
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 2234 razy