Zespół Szkolno - Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Standardy dla dzieci pięcioletnich.

I. JA I MOJE OTOCZENIE

Dziecko:

1. Wykonuje sprawnie i samodzielnie czynności samoobsługowe;
2. Nazywa i określa części swojego ciała;
3. Umiejętnie korzysta ze wspólnej własności, dba o sprzęt i zabawki;
4. Reaguje na polecenia nauczycielki;
5. Przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie;
6. Potrafi podać podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie;
7. Rozpoznaje godło i barwy narodowe;
8. Wymienia nazwę swojego miasta, miejsca zamieszkania.


II. MOJE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

Dziecko:

1. Samodzielnie ubiera i rozbiera się;
2. Jest samodzielne w zakresie mycia rąk i korzystania z toalety;
3. Ustawia się: w rozsypce, gromadce, kole, w rzędzie, parami;
4. Reaguje na ustalony sygnał;
5. Właściwie zachowuje się na placu zabaw.III. JA I PRZYRODA

Dziecko:

1. Potrafi określić cechy danej pory roku (jesień, zima, wiosna, lato);
2. Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki drzew (klon, kasztanowiec, dąb, jarzębina);
3. Rozróżnia i nazywa warzywa i owoce rosnące w Polsce;
4. Zna wybrane zwierzęta żyjące w naturalnym środowisku (las- wiewiórka, jeż, zając, dzik,
sarna)- sposób poruszania się i odżywiania;
5. Rozpoznaje i nazywa ptaki pozostające i odlatujące na zimę;
6. Potrafi zaznaczyć pogodę w kalendarzu pogody.


IV. MYŚLĘ, MÓWIĘ, CZYTAM I PRZYGOTOWUJĘ SIĘ DO PISANIA

Dziecko:

1. Rozpoznaje dotykiem znane zabawki, przedmioty i określa ich cechy;
2. Potrafi poprawnie budować zdania pod względem gramatycznym;
3. Porównuje przedmioty, dostrzega ich pierwszoplanowe cechy zewnętrzne;
4. Wypowiada się na temat zdarzeń przedstawionych na ilustracjach;
5. Przedstawia treść dobrze znanych utworów literackich własnymi słowami;
6. Recytuje krótkie wiersze;
7. Rozwiązuje proste zagadki słowne;
8. Układa historyjkę obrazkową wg. kolejności zdarzeń; (3 obrazki);
9. Dobiera w pary takie same obrazki;
10. Składa pocięte obrazki w całość;
11. Dzieli proste wyrazy na sylaby;
12. Wyodrębnia pierwszą głoskę w wyrazie;
13. Prawidłowo trzyma kredkę podczas rysowania.


V. MOJE PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z MATEMATYKĄ

Dziecko:

1. Posługuje się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, nad,
niżej - wyżej, blisko - daleko;
2. Posługuje się pojęciami dotyczącymi wielkości, grubości, długości, objętości;
3. Potrafi nazwać figury geometryczne (koło, trójkąt, kwadrat);
4. Klasyfikuje przedmioty w oparciu o wybrane cechy;
5. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6 i więcej;
6. Używa określeń czasu - rano, wieczór, nazywa aktualną porę roku.


VI. JA I SZTUKA

Dziecko:

1. Rozpoznaje i nazywa podstawowe kolory i ich pochodne;
2. Poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami: kredka, pędzel, nożyczki, klej;
3. Rysuje kredkami świecowymi i ołówkowymi;
4. Maluje farbą plakatową;
5. Lepi z plasteliny prace przestrzenne i płaskie;
6. Wycina proste kształty, przykleja je;
7. Śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych;
8. Potrafi określić nastrój muzyki;
9. Reaguje na zmiany tempa i dynamiki w utworze;
10. Rozpoznaje i nazywa instrumenty perkusyjne: tamburyno, bębenek, grzechotka;
11. Prawidłowo reaguje ruchem na muzykę;
12. Potrafi zatańczyć proste układy taneczne.


VII. JA I TECHNIKA

Dziecko:

1. Zna urządzenia mechaniczne i elektryczne wykorzystywane w codziennym życiu;
2. Rozpoznaje i nazywa pojazdy poruszające się po lądzie, wodzie, w powietrzu;
3. Uzasadnia przydatność pojazdów specjalnych (karetka pogotowia, straż pożarna);
4. Zna ogólne zasady ruchu pieszego i wie, do czego służą pasy i sygnalizacja świetlna;
5. Buduje i konstruuje z różnorodnych klocków konstrukcje płaskie i przestrzenne.
Data powstania: środa, 26 paź 2005 13:02
Data opublikowania:
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 2330 razy