Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Standardy dla dzieci czteroletnich

I. Ja i moje otoczenie.
Dziecko:
1. Obserwuje własny wygląd i porównuje go z wyglądem innych.
2. Umiejetnie korzysta ze wspólnych zabawek.
3. Zna ustalone zasady dotyczące zgodnego współżycia z innymi dziećmi i przestrzega ich.
4. Potrafi uszanowac cudzą odrębność i być tolerancyjnym.
5. Podejmuje próby określania stopnia pokrewieństwa.
6. Wymienia nazwę własnej miejscowości.
7. Nazywa symbole narodowe Polski: godło, flaga.
8. Słucha hymnu narodowego.

II. Moje bezpieczeństwo i zdrowie.
Dziecko:
1. Rozumie znaczenie zabiegów higienicznych dla zdrowia.
2. Doskonali tachnikę jedzenia, podejmuje próbę posługiwania się widelcem.
3. Korzysta z narzędzi i przyborów zgodnie z zasadami ich użytkowania.
4. Zachowuje ostrożność w czasie zajęć i zabaw w sali i na powietrzu.

III. Ja i przyroda.
Dziecko:
1. Poszerza znajomość roślin i zwierząt spotykanych w otoczeniu przedszkola (park, łąka, las).
2. Obserwuje zmiany w życiu roślin i zwierząt w związku z porą roku oraz typowymi zjawiskami atmosferycznymi.
3. Poznaje w zabawach właściwości piasku, gliny, śniegu.
4. Ma opiekuńczy stosunek do zwierząt i roślin.

IV. Myślę, mówię.
Dziecko:
1. Doskonali sprawność aparatu artykulacyjnego w toku różnych zabaw.
2. Rozszerza zasób słownictwa.
3. Wypowiada się na określone tematy.
4. Poprawnie stosuje formy fleksyjne w rzeczownikach, czasownikach, przymiotnikach.
5. Rozumie potrzebę poprawnego obchodzenia się z książkami.
6. Potrafi skoordynować ruch ręki i oka.

V. Moje pierwsze doświadczenia z matematyką.
Dziecko:
1. Porównuje różnice i nazywa położenie przedmiotów w przestrzeni.
2. Posługuje się pojęciami dotyczącymi wielkości, kierunku, ciężaru, długości.
3. Rozpoznaje koło, kwadrat.
4. Poznaje i klasyfikuje zbiory przedmiotów według jednej cechy.
5. Posługuje się określeniem "para" oraz liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 4.
6. Przyswaja określenie czasu: długo, krótko, szybko, wolno.

VI. Ja i sztuka.
Dziecko:
1. Wykonuje proste prace plastyczne i dekoracyjne.
2. Dba o estetykę otoczenia.
3. Poznaje wartości polskiej literatury dla dzieci budzące wrażliwość na dobro i zło.
4. Wyraża przeżycia i wiedzę o świecie w pracach plastyczno - konstrukcyjnych.
5. Podejmuje próbę oceny pracy własnej i innych.
6. Śpiewa proste piosenki zbiorowo i indywidualnie.
7. Poznaje i posługuje sie wybranymi instrumentami perkusyjnymi (grzechotka, kołatka, tamburyn).
8. Umie bawić się przy muzyce, ilustruje ruchem treści piosenki.

VII. Ja i technika.
Dziecko:
1. Nazywa niektóre znaki drogowe w najbliższym otoczeniu przedszkola.
2. Przestrzega podczas spaceru zasady pieszego ruchu drogowego.
3. Montuje zabawki przeznaczone do składania.
4. Zna pochodzenie przedmiotów wykonanych przez człowieka z różnych surowców naturalnych.

Data powstania: środa, 26 paź 2005 11:42
Data opublikowania:
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 2179 razy