Zespół Szkolno - Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs rozstrzygnięty!

Orzysz - moja mała Ojczyzna
Edukacja regionalna zajmuje znaczące miejsce w pracy wychowawczo – dydaktycznej naszego przedszkola . Prowadzimy różne formy zajęć z wychowania regionalnego. Dzieci poznają tradycje i zwyczaje mazurskie. Staramy się, aby dzieci poznały piękno naszego regionu, naszego miasta, czynnie brały udział w obrzędach i tradycjach naszego regionu. Ucząc dzieci współżycia między sobą, pogłębiając uczucia miłości do rodzinnego miasta przygotowujemy dziecko do czynnego współuczestnictwa w środowisku, wychowujemy człowieka znającego kulturę i tradycję swojego miasta.
Dnia 27.04. 2006r. w naszym przedszkolu zorganizowałyśmy konkurs pt: ORZYSZ MOJE MIASTO, który był podsumowaniem wiedzy o naszym mieście. Konkurs był skierowany do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola na 9 – godzin. Do konkursu przystąpiło 63 dzieci . Rywalizowały trzy drużyny : 3 – 4 latki , 5 – latki i 6 – latki Organizatorami konkursu były nauczycielki Małgorzata Czaplicka i Halina Sobocińska.
Konkurs rozpoczął się tańcami ludowymi w wykonaniu wszystkich grup. Po radosnej zabawie dzieci poznały zasady udziału w konkursie: wybór 5 reprezentantów każdej grupy, możliwość zwracania się o pomoc w rozwiązywaniu zadań konkursowych do swojej publiczności oraz sposób punktacji – papierowe kule. Każda drużyna miała emblematy, stanowiska i kosze do punktacji w odpowiednim kolorze. Kolor zielony, żółty i niebieski odzwierciedlał barwy orzyskiej flagi. Przygotowane zestawy pytań dotyczyły znajomości legendy związanej z Orzyszem, rozpoznawaniem na podstawie fragmentu zdjęcia charakterystycznych budowli miasta oraz informacji uzyskanych w czasie spacerów i wycieczek. Zawodnicy układali puzzle i rozwiązywali sytuacje problemowe. Dzieci zaskoczyły nas swoją wiedzą i bardzo poważnym podejściem, do konkursu. Uczciwie rywalizowały między sobą.
Pierwsze miejsce zajęła grupa 3 – 4 – latków , wychowankowie pani Małgorzaty Czaplickiej i Haliny Sobocińskiej, drugie - grupa 5 – latków pod opieką pani Jolanty Grużewskiej i Grażyny Kowalczyk a trzecie grupa 6– latków – pani Alicji Sielawy. Drużyny otrzymały dyplomy. Radość dzieci była jeszcze większa, gdy okazało się, że wszyscy otrzymają słodkie niespodzianki.
Poprzez organizowanie takich przedszkolnych spotkań mamy na uwadze, aby dostarczały one dzieciom wielu pozytywnych wrażeń, wzbogacały dziecięce przeżycia oraz pozwoliły pokonać lęk i tremę podczas zdrowej dziecięcej rywalizacji. Ponadto, jest to okazja do usystematyzowania zdobytych wiadomości oraz nawiązania bliższych kontaktów zarówno między dziećmi, jak i nauczycielami różnych grup wiekowych. Uśmiechnięte i zadowolone twarze przedszkolaków utwierdziły nas w słuszności organizowania takich imprez.

Organizatorzy konkursu:
Małgorzata Czaplicka
Halina Sobocińska
Data powstania: środa, 31 maj 2006 11:54
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 wrz 2007 13:29
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 1157 razy