Zespół Szkolno - Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OPIEKA LOGOPEDYCZNA W PRZEDSZKOLU

W wyniku przeprowadzonych badań przesiewowych na początku roku szkolnego 2005/06 na zajęcia logopedyczne zakwalifikowałam 49 dzieci 5-cio i 6-cio letnich.
Diagnoza logopedyczna dzieci obejmowała:
- wywiad z ich rodzicami dotyczący rozwoju mowy i objawów nieprawidłowości,
- właściwe badanie mowy , na które składają się takie umiejętności jak: rozumienie mowy, posługiwanie się mową spontaniczną, powtarzanie, artykulacja poszczególnych głosek,
- badanie uzupełniające, dotyczące budowy i funkcjonowania narządów mowy, oraz słuchu.
Na podstawie badań stwierdziłam u dzieci następujące zaburzenia mowy:

1. dyslalię – wadliwa wymowa jednej lub wielu głosek ( np. parasygmatyzm, stygmatyzm, pararotacyzm, rotacyzm różnego rodzaju, kappacyzm, gammacyzm i inne elizje głosek, palatalizacja głosek ),
2. brak dźwięczności w realizacji głosek dźwięcznych,
3. opóźniony rozwój mowy

Dzieci uczęszczają na zajęcia logopedyczne indywidualnie lub zespołowo w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia wady.
Ćwiczenia obejmują:
- ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy ( języka, warg, żuchwy, podniebienia )
- ćwiczenia słuchu fonematycznego
- ćwiczenia kinestetyczne i wzrokowe
- ćwiczenia artykulacyjne zgodne z metodyką postępowania logopedycznego.
Prowadzenie zajęć planuję tak, aby znalazły się w nich możliwie wszystkie niezbędne w rehabilitacji ćwiczenia . Wesołe gry zabawy zachęcają dzieci do uczestnictwa w zajęciach.

Logopeda
Barbara Gładysz
Data powstania: środa, 17 maj 2006 13:41
Data opublikowania:
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 1767 razy