Zespół Szkolno - Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu
Data publikacji: 07.01.2008 r.

Nazwa i adres jednostki:
Przedszkole Miejskie w Orzyszu,
ul. 22 Lipca 4,
12-250 Orzysz
Tel/fax: (087) 423 71 14
e-mail: przedszkole@orzysz.pl

Data rozstrzygnięcia oferty: 21.01.2008 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem sekretarki w przedszkolu:
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
• brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa korno – skarbowe,
• wykształcenie min. średnie,
• znajomość obsługi komputera /Windows, pakiet Office, Internet/,
• obsługa urządzeń biurowych,
• znajomość kodeksu pracy, karty nauczyciela oraz podstawowych zagadnień oświatowych,
• miła powierzchowność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

Zakres podstawowych czynności:
• wykonywanie prac biurowo – administracyjnych,
• prowadzenie archiwum przedszkolnego,
• prowadzenie spraw kadrowych pracowników,
• prowadzenie dokumentacji przedszkola,
• sporządzanie sprawozdań

Wymagane dokumenty:
• podanie,
• CV,
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
• zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu,
• świadectwa pracy,
• oświadczenie o niekaralności,
• ważna książeczka do celów sanitarnych,
• oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wymagane dokumenty należy złożyć w pokoju nr 6 Przedszkola Miejskiego w Orzyszu przy ul. 22 Lipca 4 w godz. 900 do 1500. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „ dotyczy naboru na stanowisko sekretarki’.
Data powstania: poniedziałek, 7 sty 2008 10:23
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 sty 2008 10:47
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 1022 razy