Zespół Szkolno - Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zamawiający: Dyrektor Przedszkola Miejskiego Adres: ul. 22 Lipca 4 ; 12- 250 Orzysz Telefon: 087 42 37 114 ; fax. 4237114 ogłasza przetarg nieograniczony
1. Przedmiot zamówienia:
Wymiana części pokrycia dachowego budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. 22 Lipca 4,12-250 Orzysz
2. Termin realizacji zamówienia:d(»21.08.2003 r.
3. Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu, ul. 22 Lipca 4, u p. Agata Jary p. nr 6 ; tel. 4237114 , 4237033;
4. Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekracząjącą
równowartość 30.000 EURO, zgodnie z art. 15 ust. l ustawy o zamówieniach publicznych-Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.
5. Oferty należy składać do dnia 14.07.2003 r. do godziny '10.00 w Przedszkolu Miejskim w Orzyszu ul.22 Lipca 4, p. nr 6. Art. 38 Ust.3 pkt 2 ppkt d -Ustawa o zamówieniach publicznych
6. Otwarcie nastąpi dnia 14.07.2003 r o godzinie 10.05 w pok.nr 6.
7. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
8. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełnią warunki z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.
Data powstania: wtorek, 24 cze 2003 12:26
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 lip 2003 12:26
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 1443 razy