Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uroczystość podsumowania grantu na popularyzację kultury anglojęzycznej w Szkole Podstawowej w Orzyszu

Uroczystość podsumowania grantu na popularyzację kultury anglojęzycznej w Szkole Podstawowej w Orzyszu


Orzysz jest niewielkim miasteczkiem położonym malowniczo na skraju Puszczy Piskiej .Wbrew obiegowej opinii o sennej atmosferze w takich miejscach , sporo się tutaj dobrego dzieje . W piątek 13 lutego 2004 , w kinie „Arys” odbyła się naprawdę udana impreza środowiskowa : uroczyste podsumowanie projektu pt. „Angielski – moje okno na świat”. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach programu English Teaching II finansowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności , realizowane przez Nidzicką Fundację Rozwoju „Nida” .Dodać należy że SP Orzysz jako jedyna w powiecie piskim otrzymała dotację w tym programie .
Uroczystość rozpoczęła się od krótkiego wstępu w którym dyrektor Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu Dariusz Kizling przywitał licznie przybyłych gości m.in. burmistrza Orzysza Pana Jana Aleszczyka wraz z małżonką , dyrektora Domu Kultury w Orzyszu Panią Beatę Szymankiewicz , naczelnika Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Piszu Pana Wojciecha Strzałkowkiego .Następnie przedstawił ideę projektu – popularyzacja szeroko rozumianej kultury krajów anglojęzycznych .
W dalszej części burmistrz Orzysza Jan Aleszczyk wręczył dyplomy i nagrody laureatom I Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego zorganizowanego w ramach projektu .Następnie odbyła się część artystyczna wykonywana tylko w języku angielskim .Złożyły się na nią piosenki , przedstawienia : „The Lost Lamp” , „The Haunted House” oraz skecze ukazujące typowo angielskie poczucie humoru . Bariera językowa nie była żadną przeszkodą dla publiczności , która bardzo żywo reagowała na naprawdę wspaniałą grę młodych wykonawców .Po gorących brawach kończących występy dyrektor szkoły złożył podziękowanie wszystkim zaangażowanym w realizację projektu : burmistrzowi Orzysza , wydziałowi Promocji starostwa powiatowego w Piszu , Dyrektorowi Domu Kultury w Orzyszu , Annie i Bogdanowi Kraszewskim właścicielom Kina „Arys” a przede wszystkim autorom projektu Agacie Koplińskiej , Katarzynie Kizling , Kamili Mausolf i dzieciom biorącym udział w przedstawieniu
Uroczystość podsumowuje cykl działań realizowanych w miesiącach listopad – styczeń . A zaczęło się wszystko od udziału nauczyciela Katarzyny Kizling w I Ogólnopolskim spotkaniu nauczycieli Języka Angielskiego Teaching English Market w Pasymiu w sierpniu 2003 roku . Szkolenie finansowane przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności a realizowane przez Nidzicką Fundację Rozwoju „Nida” miało m.in. na celu przygotowanie nauczycieli do pisania projektów edukacyjnych .W październiku 2003 nauczyciele języka angielskiego Katarzyna Kizling , Agata Koplińska Kamila Mausolf napisały projekt , w którym zaplanowały działania mające upowszechniać język angielski jako żywe narzędzie komunikacji , oraz zachęcić jak największą ilość dzieci do poznawania nie tylko języka ale i kultury krajów anglojęzycznych i Unii Europejskiej Projekt był na tyle udany że zyskał aprobatę i środki w wysokości 7.700,00 zł. Zaowocowało to poszerzeniem oferty zajęć pozalekcyjnych związanych z językiem angielskim – zajęcia z uczniem zdolnym , anglojęzyczne koło teatralne .Uczniowie uczestniczyli w częściowo sponsorowanej wycieczce do teatru w Białymstoku .Szkoła wzbogaciła swój stan posiadania o dział kultury anglojęzycznej w szkolnej bibliotece oraz w sprzęt audiowizualny do pracowni języka angielskiego . Obok podsumowującej prezentacji koła teatralnego , przeprowadzony został Turniej Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej oraz I Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego , w którym brały udział dzieci z klas IV – VI ze wszystkich szkół podstawowych w gminie Orzysz .Jednym z wielu walorów projektu na podkreślenie zasługuje zaangażowanie weń bezpośrednie i pośrednie większości uczniów szkół podstawowych z gminy Orzysz . Należy mieć nadzieję że będą kolejne równie udane projekty .

Katarzyna Kizling

Data powstania: czwartek, 19 lut 2004 09:37
Data opublikowania: czwartek, 19 lut 2004 09:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 wrz 2004 14:27
Opublikował(a): Joanna Kosiorek
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 1648 razy