Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Już w nowych murach !

Już w nowych murach!

29.03.2004r. nastąpiło uroczyste otwarcie części budynku po byłym " Miarexie" zaadoptowanego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Orzyszu. Po generalnym remoncie pomieszczeń wygospodarowano trzy obszerne sale lekcyjne, sekretariat, gabinety dyrektorów, szatnię i sanitariaty.
Uroczystą " przeprowadzkę" uczniów klas IIa, IIb, IIc, IId, IIIa, IIIc i nauczycieli poprzedził apel na sali gimnastycznej. To ważne wydarzenie swoją obecnością zaszczycili goście w osobach:
P. Jan Aleszczyk - Burmistrz Orzysza
P. Zdzisław Bosiński - Zastępca Burmistrza
P. Krystyna Harłożyńska - Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli
P. Ewa Polkowska - Krupa - Dyrektor Gimnazjum
P. Mirosława Majewska - Dyrektor SP Okartowo
P. Lech Gardocki - Ksiądz Proboszcz
P. Wiesław Wasilewski - Przewodniczący Rady Miejskiej
P. Jan Wojciechowski - Przewodniczący Rady Rodziców
P. Jolanta Sobocińska - Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców
P. Władysław Pszczółkowski - Sekretarz Rady Rodziców
P. Elżbieta Madej - Członek Zarządu Rady Rodziców

Dzieci z tej okazji przygotowały krótką część artystyczną, na którą złożyły się tańce, wiersze i piosenki. Jak zawsze przy takiej okazji nie obyło się bez przemówień. Rozpoczął Dyrektor Szkoły p. Dariusz Kizling, który przypomniał zgromadzonym historię szkoły, wymienił nazwiska ludzi szczególnie zasłużonych dla naszego środowiska.
Łącząc przeszłość z teraźniejszością i przyszłością podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy warunków lokalowych szkoły. Z wielkim uznaniem mówił o władzach samorządowych, sponsorach, pracownikach, którzy wykonywali wszystkie czynności z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem.
Po apelu wszyscy goście oraz uczniowie, którzy od dziś będą uczyć się w zaadaptowanym budynku przeszli do nowych, pachnących jeszcze farbą pomieszczeń.
Przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Orzysza Pan Jan Aleszczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Orzyszu Pan Wiesław Wasilewski, Dyrektor SP w Orzyszu Pan Dariusz Kizling, Wicedyrektor SP w Orzyszu Pani Krystyna Kodas, a Ksiądz Proboszcz Lech Gardocki uroczyście poświęcił "mury" nowej szkoły.
Życzymy wszystkim dzieciom, by w nowych klasach dobrze czuli się, osiągali wysokie wyniki w nauce i zachowaniu, a nauczycielom zadowolenia i satysfakcji z pracy.


Anna Długozima
Krystyna Kodas


Data powstania: środa, 31 mar 2004 09:17
Data opublikowania: piątek, 9 kwi 2004 10:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 wrz 2004 14:26
Opublikował(a): Joanna Kosiorek
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 1451 razy