Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

DZIEŃ BEZPŁATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH

DZIEŃ BEZPŁATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ORZYSZU


W dniu 20 listopada 2004 r. Szkoła Podstawowa im. mjr H. Sucharskiego w Orzyszu włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych”, zorganizowanej przez Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów.
Celem akcji było:
• zapewnienie bezpłatnej diagnozy i porady logopedycznej,
• ułatwienie wczesnego rozpoznania zaburzeń mowy we wszystkich środowiskach(w tym szczególnie w małych miejscowościach),
• upowszechnienie informacji o nowoczesnych metodach terapii i profilaktyki logopedycznej,
• rozszerzenie internetowej bazy adresowej placówek oferujących pomoc w zakresie diagnozy i terapii mowy,
• skrócenie czasu oczekiwania na bezpłatną konsultację logopedyczną.
Akcję adresowano do wszystkich zainteresowanych osób. Oferowano pomoc zarówno rodzicom pragnących zadbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka, jak i rodzicom dzieci,
u których wymowa budziła niepokój i troskę rodziców. Wszystkie badania prowadzone w ramach akcji były całkowicie bezpłatne i polegały na przebadaniu oraz wydaniu krótkiej diagnozy na piśmie opatrzonej nazwiskiem badającego.
Badania obejmowały przede wszystkim:
• badanie funkcji oddychania,
• orientacyjne badanie słuchu,
• badanie zgryzu i warunków anatomicznych narządów mowy,
• badanie poprawności artykulacyjnej,
• sprawdzenie kompetencji językowej(nadawanie i rozumienie mowy w zależności od wieku),
• poinformowanie rodziców (opiekunów) o stwierdzonych nieprawidłowościach i metodach terapii,
• udzielanie wskazówek do pracy w domu.
Z konsultacji logopedycznych, których udzielała pani Bożena Stankiewicz, logopeda oligofrenopedagog, skorzystały zarówno dzieci, jak i osoby starsze.
Nauczycielki Szkoły Podstawowej w Orzyszu pani Krystyna Kodas oraz pani Elżbieta Kaniowska - Hawryłyszyn włączyły się do akcji i brały w niej czynny udział ,wspomagając pracę logopedy.

Koordynator akcji w Orzyszu
mgr Bożena Stankiewicz
Data powstania: czwartek, 2 gru 2004 15:03
Data opublikowania: czwartek, 2 gru 2004 15:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 sie 2005 09:18
Opublikował(a): Joanna Kosiorek
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 1474 razy