Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Grant edukacyjny na projekt „Z angielskim przez Europę”

Grant edukacyjny na projekt „Z angielskim przez Europę”

W 2003 roku Szkoła Podstawowa w Orzyszu uzyskała zaszczytny tytuł „Szkoła z Klasą” nadany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej , które było organizatorem ogólnopolskiej akcji pod tym samym tytułem . Minął rok , ale cały czas na terenie naszej szkoły prowadzone są działania świadczące o tym , że rzeczywiście zasługujemy w pełni na przyznane nam wyróżnienie . W szkole działają koła zainteresowań prowadzone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów , zorganizowane zostały dodatkowe zajęcia wyrównawczo –kompensacyjne dla uczniów mających problemy w nauce , prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla uczniów z dysfunkcjami oraz zajęcia rewalidacyjne. Dzieci lubiące sport mają zapewnioną ofertę sportowych zajęć pozalekcyjnych . Uczniowie dojeżdżający mogą korzystać z większości zajęć dodatkowych , gdyż maja zapewniony i wcześniejszy i późniejszy dojazd kursowy .
W te działania wpisuje się doskonale realizacja projektów mających na celu popularyzację języka angielskiego . Pierwszy z nich „Angielski – moje okno na świat” zakończył się uroczystym podsumowaniem w lutym 2004 roku. Jednakże nauczyciele języka angielskiego kontynuowali zajęcia społecznie, m.in. przygotowując uczniów do konkursów piosenki angielskiej i europejskiej . Nasi uczniowie odnieśli spore sukcesy. Warto wspomnieć , że Marzena Wojciechowska zajęła II miejsce w I Międzynarodowym Turnieju Piosenki i Recytacji Angielskiej w Baniach Mazurskich w kwietniu 2004.
Teraz jesteśmy w trakcie realizacji drugiego projektu pt „Z angielskim przez Europę”. Tak jak za pierwszym razem dotację do złożonego przez nas wniosku otrzymaliśmy od Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA” , która jest realizatorem programu fundowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
Projekt ten jest konsekwentną kontynuacją poprzedniego. W jego ramach prowadzone są przez nauczycieli języka angielskiego Katarzynę Kizling i Agatę Koplińską zajęcia z uczniem zdolnym oraz anglojęzyczne kółko teatralne . Nowym elementem jest sekcja taneczno –wokalna, powstała z realnej potrzeby dzieci, które bardzo lubią śpiewać , tańczyć i występować. Dla popularyzacji kultury anglojęzycznej , w ramach projektu organizowane są konkursy . W październiku odbył się konkurs związany z „ Hallowe’en”, pod koniec listopada odbędzie się szkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii, a w grudniu ruszy druga edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego. Projekt przewiduje także dalsze wzbogacanie działu anglojęzycznego w szkolnej bibliotece oraz zakup następnych pomocy dydaktycznych do nauki języka angielskiego . Za pieniądze z projektu została już zakupiona kamera video, wykorzystywana m. in. do nagrywania prób na zajęciach taneczno wokalnych.
Dzięki tej technice dzieci same mogą oceniać na bieżąco efekty swojej pracy.
Formalnie , realizacja projektu będzie trwała do końca grudnia , ale tak jak poprzednio nasze działania na pewno będą kontynuowane w ciągu całego roku szkolnego.
Uroczyste podsumowanie projektu planowane jest na styczeń 2005 roku.

Katarzyna Kizling


Data powstania: piątek, 3 gru 2004 12:01
Data opublikowania: piątek, 3 gru 2004 12:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 sie 2005 09:18
Opublikował(a): Joanna Kosiorek
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 1852 razy