Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

"Z angielskim przez Europę"

" Z angielskim przez Europę "


Dnia 18 02 2005 w Szkole Podstawowej im. Mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu odbyła się środowiskowa impreza podsumowująca projekt „ Z angielskim przez Europę” realizowany w ramach programu English Teaching II. Był to już drugi z kolei projekt popularyzujący język angielski i szeroko pojętą kulturę krajów anglojęzycznych, dotowany przez Polsko –Amerykańską Fundację Wolności administrowany przez Nidzicką Fundację Wolności „NIDA”. Oba projekty zakładały jako główny cel zwiększenie kompetencji językowych przez dzieci oraz motywowanie ich do nauki języka poprzez stosowanie atrakcyjnych form pracy.
Dlatego też realizatorzy stworzyli nową i ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych, z których mogły korzystać również dzieci z terenu. Regularnie odbywały się zajęcia z uczniem zdolnym oraz anglojęzycznego koła teatralnego, prowadzone przez nauczycielki języka angielskiego Katarzynę Kizling i Agatę Koplińską. Utworzono także sekcję taneczną, uczącą się tańców irlandzkich, prowadzoną przez nauczyciela terapeutę Alicję Daszkiewicz.
W ramach projektu przeprowadzone zostały trzy konkursy: Szkolny Konkurs na najciekawiej udekorowaną salę na Hallowe’en, (10 2004 ), Szkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii
(11 2004), poprzedzony listopadowym cyklem lekcji o Zjednoczonym Królestwie, oraz II Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego (12. 2004) obejmujący wszystkie szkoły podstawowe z gminy Orzysz . Dzięki dotacji szkoła wzbogaciła się w sprzęt audiowizualny, kamerę cyfrową oraz radiomagnetofon, utworzono bogaty dział anglojęzyczny w bibliotece szkolnej, zakupiono mapy, plansze do nauki języka angielskiego, uszyto flagi krajów anglojęzycznych oraz spódniczki dla sekcji tanecznej.

Na uroczystość podsumowania projektu licznie przybyli rodzice, dzieci oraz zaproszeni goście: wicestarosta powiatu piskiego, pan Andrzej Nowicki wraz z żoną, burmistrz Gminy Orzysz, pan Jan Aleszczyk, dyrektor Domu Kultury w Orzyszu, pani Beata Szymankiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Okartowie, pani Mirosława Majewska i inni.
Uroczystość otworzył dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzyszu, pan Dariusz Kizling, następnie koordynator projektu Katarzyna Kizling przedstawiła publiczności informacje o jego celach i realizacji. Pan burmistrz Jan Aleszczyk wraz z wicestarostą Andrzejem Nowickim wręczył nagrody laureatom II Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego.
Było to naprawdę duże przeżycie dla dzieci odbierających nagrody!
Po części oficjalnej realizatorzy projektu: Katarzyna Kizling, Agata Koplińska oraz Alicja Daszkiewicz poprowadziły część artystyczną pokazującą efekty wspólnej pracy z dziećmi. Były tańce irlandzkie, angielskie piosenki, wiersze, krótkie przedstawienie a nawet skecz, w którym dzieci zaprezentowały typowo brytyjski humor.
Wiemy, że poprzez nasze działania pokazujemy dzieciom jak pozytywnie procentuje aktywna postawa wobec życia, które niesie coraz to nowe wyzwania, a wiara we własne możliwości zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu. Dlatego też, mimo że czas projektu się skończył, my nadal będziemy pracować ze swoimi dzieciakami.

Katarzyna Kizling
Data powstania: wtorek, 15 mar 2005 10:40
Data opublikowania: wtorek, 15 mar 2005 10:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 sie 2005 09:17
Opublikował(a): Joanna Kosiorek
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 1389 razy