Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

W hołdzie Janowi Pawłowi II

Wielki Post to tradycyjnie czas odnowy duchowej, czas nawrócenia. Pomocą w dobrym przeżyciu tego czasu są rekolekcje.
W dniach 12-15 marca rekolekcje odbyły się w Parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej .
12 marca tj. w niedzielę dzieci podczas Mszy Świętej o godz. 11. 30 wysłuchały pierwszej nauki rekolekcyjnej, którą wygłosił ks. Prałat dr Marek Dembiński. W pozostałe dni dzieci wraz z nauczycielami uczestniczyły we Mszy Świętej o godz. 9.00, druga część zajęć miała miejsce w Szkole Podstawowej.
Zajęcia dla klas II i III odbyły się na szkolnej sali gimnastycznej. W związku ze zbliżającą się pierwszą rocznicą śmierci Papieża – Polaka rekolekcje odbyły się pod hasłem
„W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II”.

W pierwszym dniu odbył się KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II. Każdą klasę reprezentował trzyosobowy zespół, wybrany w wyniku eliminacji klasowych. Zadania konkursowe oceniało Jury w składzie : Pani Gabriela Falkowska, Pani Elwira Rubin, Pani Bożena Stankiewicz i siostra Elżbieta Kwaśna.
I miejsce zdobyła klasa III B w składzie: Laura Chaberska, Karolina Duda i Karol Stachurka.
II miejsce zajęła klasa II B, którą reprezentowali: Cezary Hukaluk, Michał Połeć
i Tomasz Steć.
III miejsce zostało przyznane klasie III E : Cezaremu Ostrowskiemu, Paulinie Wierzbowskiej i Jakubowi Żbikowskiemu.
Przerwy między zadaniami konkursowymi wypełnił śpiew pieśni, nie zabrakło też ulubionej przez Jana Pawła II „Barki”. Pomocą do wspólnego śpiewu były przygotowane na tą okazję „ Śpiewniczki ”. Uczniowie klasy III D Karolina Hańczyc i Arkadiusz Wilk wystąpili w prezentacji pt. BŁĘKITNE STUDIO, CZYLI WYWIAD Z PIERWSZYM BISKUPEM RZYMU”.
Każdy uczestnik spotkania otrzymał „List do dzieci” Jana Pawła II i kartę zawierającą pytania konkursowe.

W drugim dniu rekolekcji odbył się KONCERT DLA JANA PAWŁA II. W koncercie wystąpili mali artyści prezentując wcześniej wylosowane i przygotowane piosenki
z repertuaru zespołu „Arka Noego”. Koncert miał charakter konkursowy. Występy dzieci oceniało Jury w składzie Pani Krystyna Kodas, Pani Jolanta Żuber i Pan Henryk Jerzy Koziełło.
Komisja konkursowa przyznała :
I miejsce klasie III A za prezentację piosenki pt. „Abecadło”, II miejsce klasie II A za piosenkę „Twoje światło” i III miejsce klasie III C za piosenkę „Duchu Święty pocieszaj mnie”. Ocenione zostały również występy solowe. Tytuł „REKOLEKCYJNEGO SŁOWIKA” otrzymali: Katarzyna Adamiec z klasy III C, Ewa Kizling z klasy II A i Szymon Ruszczyk z klasy II C.

W ramach rekolekcji odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ”. Najlepsze prace zostały umieszczone na wystawie - w GALERII PAPIESKIEJ. Komisja konkursowa w składzie Pani Kamila Bogacka – Borkowska, Pani Ewa Purcha, Pan Bogdan Kraszewski i siostra Elżbieta Kwaśna przyznała I miejsce Darii Dziurna, II miejsce Mateuszowi Cięszczykowi i III miejsce Tomaszowi Najdzie. Wszyscy laureaci są uczniami klasy II C. Wyróżnienie otrzymał Dorian Dymek z klasy III B.

Podążając śladem młodzieńczych pasji Jana Pawła II w trzecim dniu rekolekcji odbyły się prezentacje poetyckie. Reprezentanci klas II i III recytowali wiersze Tadeusza Rucińskiego, będące refleksją nad modlitwami „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”. Laureatami tego konkursu zostali: Joanna Jabłońska z klasy III B – I miejsce, Aleksandra Kalinowska z klasy III C – II miejsce i Laura Chaberska z klasy III B – III miejsce. Jury wyróżniło również Karolinę Żwańko z klasy II D, Maję Kret z klasy II A i Marcelinę Falęcką z klasy III D. Zespołowo zwyciężyła klasa III B, za nią klasa II A i II B. Prezentacje oceniało Jury w składzie: Pani Małgorzata Stachurka, Pani Bożena Stankiewicz i Pani Alicja Daszkiewicz.
Aby zachęcić do refleksji nad swoim osobistym nawróceniem klasa III E zaprezentowała inscenizację pt. „CO CI DAM?” .
W ostatnim dniu rekolekcji zostały wylosowane trzy osoby, które prawidłowo odpowiedziały na pytania dotyczące „Listu do dzieci” Jana Pawła II. Nagrody otrzymali Adam Arciszewski z klasy II B, Przemysław Kruczkowski z klasy III A i Joanna Jabłońska
z klasy III B.

Rekolekcyjne dni szybko minęły, ale pozostała nadzieja, że dobre owoce tego wspólnie spędzonego czasu będą trwać.
Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji spotkań rekolekcyjnych składam Księdzu Proboszczowi Lechowi Gardockiemu, Panu Dyrektorowi Dariuszowi Kizlingowi, wychowawcom klas, członkom komisji konkursowych i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób okazali pomoc i życzliwość.

s. Elżbieta Kwaśna OP


Data powstania: czwartek, 23 mar 2006 08:27
Data opublikowania: czwartek, 23 mar 2006 08:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 sie 2008 10:15
Opublikował(a): Joanna Kosiorek
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 1829 razy