Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z polszczyzną na ty...

„Polszczyzna łączyła w przeszłości i łączy dziś wszystkich Polaków, bez względu na miejsce zamieszkania, wiek, poglądy polityczne i wszelkie inne różnice czy odrębności. Nie ma innego dobra tak powszechnego i tak ważnego dla nas wszystkich jak język ojczysty. Po polsku rozmawiamy, przekazujemy swoje uczucia, uczymy mówić nasze dzieci, wyznajemy wiarę, piszemy wiersze. Możemy mieć różne poglądy, zajmować różne stanowiska w wielu kwestiach, możemy się spierać, dyskutować, ale zawsze będziemy to robić po polsku i nie jest obojętne, czy będzie to język różnorodny i bogaty, piękny i poprawny, etyczny i estetyczny, czy też ubogi i prymitywny, pełen sloganów i nieporadnych sformułowań, niepotrzebnych zapożyczeń i wulgaryzmów. Język jest podstawowym składnikiem tożsamości Polaków i dobrem kultury narodowej (…) należy pokazywać polszczyznę w jej bogactwie i w całej różnorodności - od języka ogólnego do odmian regionalnych i gwar ludowych, w których-często wyraża się kultura małych ojczyzn (…) Polszczyzna nas łączy i niech to będzie język bogaty, poprawny i piękny” głosi Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia roku 2006 Rokiem Języka Polskiego.
Konkurs Krasomówczy pod hasłem „Legenda i baśń mazurska” i Konkurs Recytatorski „Poetyckim słowem o małej ojczyźnie”, które odbyły się dnia 03.04.2006, należy zaliczyć do inicjatyw służących budowaniu szacunku dla języka polskiego. Założenia obu konkursów można sformułować następująco: rozwijanie uzdolnień i umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży, stymulacja kreatywności i poczucia własnej wartości uczniów, kształtowanie umiejętności i potrzeby uczestniczenia w życiu kulturalnym środowiska i regionu, promocja aktywności twórczej dzieci zdolnych.
Repertuar Konkursu Recytatorskiego zdominowały utwory Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Wśród nich oryginalną poetyką zabrzmiał utwór Michała Kajki „Mazury”. Za jego prezentację została wyróżniona Daria Kaczyńska ( IV B). Kolejne wyróżnienie otrzymała Kinga Jama ( IV B) za utwór K. I Gałczyńskiego „Lubię”. Laureatkami konkursu zostały Aleksandra Ziółkowska ( V A) – I miejsce (K. I Gałczyński „Dwóch plotkarzy”) i Karolina Bursztyka ( IV B) – II miejsce (K. I Gałczyński „Satyra na bożą krówkę).
Uczestnicy Konkursu Krasomówczego sięgnęli po teksty legend z naszego regionu. Za przedstawienie „Legendy o Królu Sielaw” Aleksandrę Ziółkowską ( V A) uhonorowano I miejscem, a wyróżnienia przyznano Patrykowi Gajdulewiczowi ( V A) i Darii Kaczyńskiej ( IV B). Warto zauważyć, że poziom prezentacji stopniowo się zmienia. Dzieci poszukują nowych tekstów. Starają się przybliżyć je tak, by zainteresować słuchaczy. Cieszy, że poziom gawędy jest coraz wyższy. Świadczy to o wzroście umiejętności retorycznych uczniów.
Tegoroczna trzecia edycja obu konkursów pozwala na pewne podsumowania. Do efektów można zaliczyć zainteresowanie uczniów tradycją i dziedzictwem kulturowym regionu ( stopniowy wzrost liczby uczestników konkursu), mobilizację dzieci do udziału w innych formach promocji własnych uzdolnień i umiejętności artystycznych ( np. Konkurs poezji K. I. Gałczyńskiego czy Wierszowisko), prezentację polszczyzny w jej bogactwie i różnorodności od języka literackiego po elementy gwary regionalnej.
Można mieć nadzieję, że wspomniane konkursy wpiszą się na stałe do tradycji szkoły i cieszyć się będą popularnością wśród uczniów. Oby maksyma „Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie” nie dotyczyła wiedzy młodego pokolenia na temat tradycji i dorobku literackiego naszego regionu.
Serdecznie dziękuję p. Sylwii Wrzosek oraz p. Przemysławowi Kosiorkowi za życzliwą pomoc oraz współpracę w komisjach konkursowych.
Organizator konkursów Małgorzata Stachurka
Data powstania: piątek, 7 kwi 2006 15:09
Data opublikowania: piątek, 7 kwi 2006 15:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 sie 2008 10:10
Opublikował(a): Joanna Kosiorek
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 1467 razy