Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SPRAWOZDANIE Z PRACY KLUBU „ BŁĘKITNEGO KCIUKA”

Klub działa pod opieką pani Ewy Andruszko i Elżbiety Skwary.

Klub „ Błękitnego Kciuka” działający przy naszym przedszkolu liczy 20 dzieci i 2 opiekunów.
Nasza przygoda z Klubem rozpoczęła się w roku szkolnym 2005/2006. Postanowiłyśmy przystąpić do Klubu nie tylko, dlatego, że chcemy żyć z przyrodą w zgodzie. Wiemy doskonale, że od najmłodszych lat należy kształtować odpowiedni stosunek wobec otaczającego nas świata. W bieżącym roku szkolnym w grupach dzieci 6-letnich rozpoczęłyśmy realizację własnego programu edukacji ekologicznej „ Mały ekolog”, w związku z tym przez cały rok szkolny w pracy dydaktyczno-wychowawczej realizowane były treści ekologiczno-przyrodnicze.
Głównym celem naszego Klubu było uświadomienie dzieciom jak ważne jest znaczenie wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin, potrzeba jej ochrony przed zanieczyszczeniami oraz konieczność oszczędzania zasobów wodnych, a wiadomo, że „czym skorupka za młodu….”.

DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH „ BŁĘKITNEGO KCIUKA”

1. Udział w akcji „ Sprzątanie świata”- jak co roku nasze przedszkole włączyło się aktywnie do akcji, porządkując teren przedszkola, oraz poza nim, m.in. osiedle, na którym znajduje się przedszkole oraz targowicę miejską. Wcześniej dzieci zapoznały się z celem akcji podczas zajęć dydaktycznych.
2. Prowadziłyśmy całoroczna zbiórkę makulatury, puszek aluminiowych. Pieniądze ze sprzedaży makulatury przeznaczyłyśmy na zakup sprzętu, który będzie służył naszym dzieciom do gier i zabaw ruchowych.
3. Realizując tematykę dotyczącą wody przeprowadziłyśmy cykl zabaw badawczych polegających na zapoznaniu dzieci z rolą wody w życiu człowieka, zwierząt i roślin. Dzieci poznały właściwości wody, przyczyny jej zanieczyszczenia, sposoby ochrony wody przed tymi zagrożeniami. Odbyła się również wycieczka do oczyszczalni ścieków, wykonaliśmy również plakietki „ Oszczędzaj wodę”, które rozmieściliśmy w naszych toaletach.
4. Wyjazdy do leśniczówki w Wierzbinach - dzieci zdobyły wiadomości na temat życia zwierząt, dowiedziały się, jaką rolę pełni las, dokarmiały zimą zwierzęta.
5. Realizacja projektu ekologicznego dofinansowanego przez Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku - „Poznawanie i poszanowanie otaczającej nas przyrody”.
6. Realizacja działań ekozespołów - przystąpienie do „Programu Ekozespołów, czyli ochrona środowiska, na co dzień” pod patronatem Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.
7. Przeprowadzenie ankiety ekologicznej wśród rodziców.
8. Zorganizowanie konkursu dla rodziców dzieci pt. „Śmieciolud” na twórcze wykorzystanie surowców wtórnych..
9. Udział w obchodach Dnia Ziemi organizowanych przez Fundację Wielkich Jezior Mazurskich - Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur - „Chcesz mieć czysto- sprzątaj środowisko”. W ramach akcji sprzątaliśmy nasze najbliższe otoczenie, przeprowadziłyśmy cykl zabaw i zajęć dla dzieci oraz zorganizowałyśmy wyjazd do naszej zaprzyjaźnionej leśniczówki, aby sprzątać las.
10. Zajęcia otwarte dla rodziców „Sami robimy własny papier ekologiczny.” Papier ten posłużył nam do wykonania laurek z okazji Dni Rodziny.
11. Wystawienie przedstawienia „Żyj z przyrodą w zgodzie” dla rodziców i pozostałych grup.
12. Poznanie charakterystycznych cech poszczególnych pór roku i zmian zachodzących w związku z tym w przyrodzie- podczas wycieczek i spacerów.

Wszystkie nasze działania miały na celu rozbudzenie w dzieciach właściwych postaw proekologicznych. Dostarczając dzieciom nowych doświadczeń, wiedzy i możliwości obcowania z przyrodą, wiemy, że zaowocuje to w przyszłości innym spojrzeniem na świat, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest wczesna edukacja ekologiczno – przyrodnicza, a tę należy rozpoczynać już od przedszkola.


Ewa Andruszko i Elżbieta Skwara
Przedszkole Miejskie w Orzyszu

Data powstania: piątek, 12 maj 2006 09:47
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 wrz 2007 13:31
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 1671 razy