Zespół Szkolno - Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Standardy dla dzieci sześcioletnich.

I. JA I MOJE OTOCZENIE

Dziecko:

1. Wyrabia samodzielność w zakresie samoobsługi i korzystania z zabawek oraz sprzętu przedszkolnego;
2. Rozwija postawę współgospodarza placówki przedszkolnej;
3. Kształtuje umiejętności współżycia w grupie;
4. Potrafi określić własne miejsce w rodzinie, dostrzega jej wartość i znaczenie;
5. Umiejętnie posługuje się własnym nazwiskiem zna dokładny adres zamieszkania;
6. Poznaje historię i tradycje swojej rodziny;
7. Poznaje, rozumie i szanuje symbole narodowe nie tylko swojego kraju;
8. Interesuje się aktualnymi wydarzeniem z życia kraju;
9. Poznaje życie ludzi w innych krajach;
10. Poznaje ważne dla życia społeczności lokalnej urzędy i instytucje użyteczności społecznej;
11. Rozumie, akceptuje i toleruje drugiego człowieka;
12. Potrafi pracować samodzielnie i w grupie;
13. Wykazuje się odpowiedzialnością i znajomością zasad dobrego zachowania.II. MOJE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

Dziecko:

1. Zna znaki drogowe potrzebne pieszemu i określone w programie zasady bezpieczeństwa dotyczące chodzenia po ulicach;
2. Zna i stosuje w praktyce zasady bezpiecznego poruszania się po drodze;
3. Rozumie potrzebę zachowania ostrożności w kontaktach z osobami obcymi;
4. Dba o zdrowie higienę własną i otoczenia;
5. Stosuje zasady i nawyki związane z kulturalnym jedzeniem i zachowaniem się przy stole;
6. Wie o potrzebie przebywania i ruchu na powietrzu;
7. Rozumie znaczenie narządów zmysłów i dba o ich higienę;
8. Wykonuje zadania ruchowe oraz ćwiczenia fizyczne korygujące postawę ciała;
9. Przestrzega reguł w grach i zabawach ruchowych;
10. Uczestniczy w grach i zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach terenowych.


III. JA I PRZYRODA

Dziecko:

1. Poznaje i nazywa egzotyczne zwierzęta i ptaki;
2. Rozpoznaje i nazywa wybrane owoce egzotyczne;
3. Zna wybrane rośliny i zwierzęta, opisuje ich wygląd, charakteryzuje warunki
życia;
4. Obserwuje i wypowiada się na temat dostępnych zjawisk przyrodniczych;
5. Rozumie współzależności występujące w przyrodzie, dostrzega konieczność jej
ochrony i dba o nią;
6. Przeprowadza drobne doświadczenia i eksperymenty;
7. Umie określić ważniejsze właściwości niektórych minerałów;
8. Poznaje sposoby walki z zanieczyszczeniami środowiska.IV. MYŚLĘ, MÓWIĘ, CZYTAM I PRZYGOTOWUJĘ SIĘ DO PISANIA.

Dziecko:

1. Wypowiada się na tematy związane z bezpośrednim przeżywaniem, doświadczaniem, treścią słuchanego utworu literackiego lub oglądanego widowiska;
2. Wykazuje zainteresowanie książkami i dba o nie;
3. Omawia obrazki i ilustracje, umie ustalić związek przyczynowo-skutkowy zawarty w historyjkach obrazkowych;
4. Potrafi na pamięć recytować wiersze i fragmenty prozy (np. w inscenizacjach);
5. Zna i uczestniczy w grach teatralnych, i pantomimie;
6. Potrafi właściwie dokonać charakteryzacji danej postaci;
7. Umie przedstawić krótką inscenizację;
8. Uważnie słucha wypowiedzi innych;
9. Potrafi słuchać baśni, opowiadań i legend, w tym z własnego regionu;
10. Dzieli wyrazy na sylaby i głoski;
11. Dokonuje podziału zdania na wyrazy;
12. Rozróżnia samogłoski i spółgłoski, rozumie różnice między głoską a literą;
13. Zna drukowane i pisane litery, wielkie i małe;
14. Poprawnie czyta wyrazy, zdania i krótkie teksty;
15. Podejmuje próby pisania, poprawnie kreśli znaki literopodobne w liniaturze.


V. MOJE PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z MATEMATYKĄ

Dziecko:

1. Prawidłowo określa kierunki w przestrzeni;
2. Nazywa pory roku i kolejne dni tygodnia, wie, do czego służy kalendarz;
3. Posługuje się określeniami czasu (dzisiaj, wczoraj, jutro);
4. Rozróżnia figury geometryczne płaskie i przestrzenne(koło, prostokąt, kwadrat, trójkąt, kula, sześcian);
5. Zna symbole graficzne liczb i znaki matematyczne ( +, - , =, <, > );
6. Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10;
7. Potrafi klasyfikować i porządkować;
8. Liczy, przelicza przedmioty, porównuje liczebność zbiorów;
9. Potrafi zapisać działania matematyczne i prawidłowo je rozwiązać;
10. Zna wartość monet i niektórych banknotów;
11. Podejmuje próby określania godzin, zna zastosowanie zegara;
12. Posługuje się pojęciami dotyczącymi wielkości, grubości, długości.


VI. JA I SZTUKA

Dziecko:

1. Dostrzega piękno przyrody, otaczającego świata i przedstawia je w formie plastycznej;
2. Rozróżnia brzmienie głosów i instrumentów muzycznych oraz rytm i tempo;
3. Swobodnie interpretuje ruchem wybrane tematy rytmiczne i muzyczne;
4. Potrafi śpiewać i tworzyć prosty akompaniament do piosenek, zabaw ruchowych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i akustycznych;
5. Zna kroki prostych tańców (polka, krakowiak, walc);
6. Umie wysłuchać utwór muzyczny;
7. Wypowiada się plastycznie, posługując się wielorakimi technikami i stosując różne materiały;
8. Rozwija zainteresowanie teatrem i zna pojęcia z nim związane.

VII. JA I TECHNIKIA

Dziecko:

1. Poznaje proces powstawania wybranych produktów (np. cukier, papier, chleb);
2. Zna podstawowe urządzenia techniczne i zasady bezpiecznego korzystania z nich;
3. Potrafi uruchomić komputer i posługiwać się myszką;
4. Umie poruszać się po prostych programach edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym;
5. Potrafi wymienić środki lokomocji niedostępne w bezpośredniej obserwacji;
6. Rozumie znaczenie postępu technicznego w życiu człowieka;
7. Poznaje:
- mechanizm powstawania wiatru;
- właściwości magnesu;
- zjawiska akustyczne i optyczne;
8. Konstruuje różnorodne budowle z klocków i innych elementów konstrukcyjnych.
Data powstania: środa, 26 paź 2005 13:04
Data opublikowania:
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 2653 razy