Zespół Szkolno - Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Standardy dla dzieci trzyletnich

Opracowany przez nauczycieli dokument zwany dalej standardami powstał w wyniku analizy podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Poprzez zabiegi interpretacyjne przełożono zapisy dotyczące celów edukacyjnych, zadań ogólnych przedszkola, treści nauczania i osiągnięć dzieci na standardy wymagań szczegółowo określające pożądane umiejętności dzieci.

Standardy wymagań dla dzieci pogrupowano w poszczególnych obszarach

I. Ja i moje otoczenie.
II. Moje bezpieczeństwo i zdrowie.
III. Ja i przyroda.
IV. Myslę, mówię.
V. Moje pierwsze doświadczenie z matematyką.
VI. Ja i sztuka.
VII. Ja i technika.

STANDARDY DLA DZIECI TRZYLETNICH

I. Ja i moje otoczenie.

Dziecko:
1. Obserwuje wygląd własny i rówieśników.
2. Poznaje i nazywa zabawki w przedszkolu.
3. Przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie.
4. Reaguje na polecenia nauczyielki.
5. Nazywa siebie i członków swojej najblizszej rodziny.
6. Bierze kilkuminutowy udział w uroczystościach i zabawach przedszkolnych.

II. Moje bezpieczeństwo i zdrowie.

Dziecko:
1. Podejmuje próbe samodzielnego ubierania sie i rozbierania.
2. Uczy się dbania o czystość osobistą (samodzielne mycie rąk).
3. Reaguje na określony sygnał.
4. Przestrzega zasady nieoddalania się z określonych pomieszczeń i poza wyznaczony teren.
5. Nabywa umiejętności kulturalnego jedzenia i poprawnego p[osługiwania się łyżką.
6. Korzysta z zabaw na powietrzu stosując sie do przyjętych zasad bezpieczeństwa.

III. Ja i przyroda.

Dziecko:
1. Zna niektóre owoce i warzywa.
2. Rozpoznaje zwierzęta żyjące w gospodarstwie domowym (kot, pies, koń).
3. Określa elementarne zjawiska atmosferyczne (deszcz, snieg, wiatr).
4. Bierze udział w zabawach umozliwiających bezpośredni kontakt z otoczeniem.
5. Przestrzega podstawowych zasad ochrony przyrody.

IV. Myślę, mówię.

Dziecko:
1. Osłuchuje się z poprawną mową potoczną.
2. Słucha i rozumie krótkie opowiadania, wiersze i teksty inscenizowane na bliskie dzoiecku tematy.
3. Usprawnia narządy mowy poprzez ćwiczenia oddechowe, słuchowe i artykulacyjne.
4. Rozpoznaje swój znaczek identyfikacyjny.

V. Moje pierwsze doświadczenia z matematyką.

Dziecko:
1. Posługuje się pojęciami dotryczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.
2. Posługuje się pojęciami dotyczącymi wielkości, ciężaru, kierunku.
3. Manipuluje figurami geometrycznymi przestrzennymi i płaskimi.
4. Poznaje zbiory przedmiotów - próbuje klasyfikować przedmioty wg ich cech jakościowych.
5. Posługuje się liczebnikami głównymi w zakresie 1-2.

VI. Ja i sztuka.

Dziecko:
1. Przyzwyczaja się przebywania w estetycznie urządzonym otoczeniu.
2. Obcuje z wytworami sztuki, artystyczną ilustracją i własnymi pracami plastycznymi.
3. Słucha prostych utworów muzycznych i literackich.
4. Uczestniczy w krótkich przedstawieniach teatralnych.
5. rysuje kredkami, patykiem na ziemi, maluje farbami plakatowymi i klejowymi.
6. Buduje z klocków, łączy kilka elementów w całość.
7. Podejmuje zabawy z piaskiem, gliną i masą plastyczną.
8. Słucha krótkich piosenek spiewanych przez nauczyciela.
9. Podejmuje próby śpiewania zbiorowo i indywidualnie jednozwrotkowych piosenek.

VII. Ja i techni8ka.

Dziecko:
1. Rozpoznaje i nazywa niektóre pojazdy ułatwiające ludzką pracę.
2. Poznaje w zabawach niektóre zasady ruchu drogowego.
Data powstania: środa, 26 paź 2005 10:35
Data opublikowania:
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 3092 razy