Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SPRAWOZDANIE Z AKCJI WIOSENNEGO SPRZĄTANIA

„CHCESZ MIEĆ CZYSTO - SPRZATAJ ŚRODOWISKO”.
Kwiecień, to czas, kiedy ludzie na całym świecie włączają się do ogólnoświatowej akcji „Dzień Ziemi”. To właśnie w tym miesiącu wszyscy przypominają sobie o problemach
zagrażających naszej planecie Ziemi. Realizując zadania dydaktyczno-wychowawcze staramy się wraz z naszymi dziećmi czynnie uczestniczyć w uroczystych obchodach tego święta.
Przygotowujemy się do tego przez cały rok, realizując treści ekologiczno - przyrodnicze.
Jak co roku nasze przedszkole wzięło czynny udział w akcji wiosennego sprzątania Warmii i Mazur 2006 „ Chcesz mieć czysto- sprzątaj środowisko”.
Przygotowania do akcji poprzedziły rozmowy z dziećmi, spacery, wycieczki, zajęcia, gry i zabawy, ponadto w grupie dzieci 6-letnich realizujemy program edukacji ekologicznej, więc nasze dzieci posiadły już duży zasób wiadomości dotyczących działań ekologicznych. Wszystkie te działania mają na celu wykształcenie w dzieciach obowiązku dbania o swoje bliższe i dalsze środowisko naturalne.

W ramach akcji przeprowadziłyśmy następujące zadania:

-sprzątanie ogrodu przedszkolnego oraz terenu poza przedszkolem,
-gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym mające na celu zrozumienie przez dzieci istoty konieczności zachowania czystości otoczenia,
-sprzątanie lasu - wycieczka do leśniczówki w Wierzbinach,
-sadzenie drzewek na terenie przedszkola otrzymanych od leśniczego,
-podsumowanie całorocznej akcji „ Zbieramy makulaturę”,
-rozstrzygnięcie konkursu dla rodziców i dzieci pt. „ Śmieciolud”.

W dniu 24.04.06. wszystkie dzieci zaopatrzone w worki i rękawice jednorazowego użytku , zbierały śmieci znajdujące się na terenie przedszkola i poza nim { m.in. na targowicy miejskiej}. Zbierając odpady, jednocześnie segregowaliśmy je. W ten sposób dzieci uświadomiły sobie korzyści płynące z powtórnego zagospodarowania odpadów.
26.04.06 przeprowadziłyśmy gry i zabawy na placu przedszkolnym, w trakcie których dzieci
przegoniły „Śmietnikowego Potwora”, który cały czas zaśmiecał nasz przedszkolny plac zabaw.
28.04.06 wybraliśmy się do zaprzyjaźnionej leśniczówki w Wierzbinach. Naszym głównym celem było sprzątanie lasu oraz rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody. Pan leśniczy przeprowadził nas leśnymi ścieżkami, a my staraliśmy się oczyścić las ze śmieci, podziwiając jednocześnie śpiew ptaków. Zebraliśmy kilka worków. Potem tradycyjnie odbyło się ognisko i pieczenie kiełbasek. Z lasu przywieźliśmy sadzonki świerku, które podarował nam leśniczy, posadziliśmy je na terenie przedszkola. Będą one doskonałym obiektem do obserwacji przyrodniczych, a jednocześnie ozdobą naszego przedszkola.

Sprzedaliśmy również makulaturę, która zbieraliśmy wszyscy (dzieci, rodzice, personel całego przedszkola) przez cały rok {1857 kg}. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży, zakupimy sprzęt, który będzie służył naszym dzieciom do gier i zabaw ruchowych.
W ramach akcji rozstrzygnięty został również konkurs dla rodziców i dzieci pt. „ Śmieciolud” na twórcze wykorzystanie odpadów.
Organizując tak uroczyste obchody Dnia, a właściwie całego Tygodnia Ziemi, starałyśmy się rozbudzić w dzieciach świadomość ekologiczna, pomóc zrozumieć najmłodszym, że mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego z nas, od każdego niewielkiego ludzkiego działania, które podejmujemy razem i osobno. Dzieci dowiedziały się jak ważne jest segregowanie odpadów, czemu to służy i jak ważne ma znaczenie dla przyszłości naszej Planety.
Nam, wychowawcom pozostaje wykorzystać to zainteresowanie i zaangażowanie dzieci w procesie kształtowania właściwych postaw u dzieci przedszkolnych. Mamy nadzieję, że nasze działania dadzą pożądane efekty w postaci późniejszych działań na rzecz ochrony środowiska. Przed nami kolejne wyzwania.Opracowały: mgr Ewa Andruszko i mgr Elżbieta Skwara
Przedszkole Miejskie w OrzyszuData powstania: piątek, 12 maj 2006 09:01
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 wrz 2007 13:31
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 1985 razy