Zespół Szkolno - Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

EUROPO WITAJ NAM !

Przystępując do Unii Europejskiej, Polska zyskała przede wszystkim dostęp do jej potencjału naukowego i edukacyjnego. Jedną ze ścieżek dydaktycznych jest edukacja europejska rozpoczęta na poziomie dzieci w wieku przedszkolnym. Aby przybliżyć wychowankom wiedzę na temat Unii Europejskiej Przedszkole Miejskie w Orzyszu realizowało program własny dla potrzeb placówki pt. „Mały Polak w Zjednoczonej Europie” opracowany przez koleżanki Alicję SIELAWA i Halinę SOBOCIŃSKĄ .Został on skonstruowany w taki sposób, aby sprzyjać osiągnięciu przez dzieci takich umiejętności jak: uczenie się, kreatywne myślenie, komunikowanie się. Program ,, Mały Polak w Zjednoczonej Europie” powstał, aby wspomagać nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym. Jest dopełnieniem realizacji priorytetów z Programu Rozwoju Przedszkola oraz kontynuacją ścieżki edukacyjnej ,,Orzysz – moja mała ojczyzna” autorstwa Małgorzaty CZAPLICKIEJ i Haliny SOBOCIŃSKIEJ.
Nadrzędnym celem naszego przedsięwzięcia było podjęcie próby wprowadzenia tematyki Unii Europejskiej już w przedszkolu. Treści programu (dotyczy państw UE) adresowane były w głównej mierze do dzieci sześcioletnich. Pragnęłyśmy, aby stali się oni najmłodszymi obywatelami społeczności przedszkolnej, miasta, regionu, Polski i Europy, aktywnie uczestniczącymi w przyszłym życiu społeczno- kulturalnym.
Dzieci już od wczesnych lat chcą uczestniczyć w życiu, we wszelkich jego przejawach, korzystać z dorobku kultury, w którą wkraczają w momencie narodzin. Starsze przedszkolaki nie tylko przejawiają zainteresowanie sprawami dorosłych, ale również chcą w nich aktywnie uczestniczyć. W kręgu ich zainteresowań jest nie tylko to, co bliskie, ale również to, co dalekie. Dzięki mediom i podróżom odkrywają inne, ciekawe i piękne miejsca oraz kraje.
W ramach realizacji oferty edukacji europejskiej, podjęte zostały różnorodne działania, m.in.:
1. organizowanie wystawy pamiątek, literatury, prac plastycznych dzieci, gromadzenie
pomocy dydaktycznych;
2. opracowanie dla dzieci i rodziców przedszkolnej gazetki tematycznej;
3. przeprowadzenie występu artystycznego dla nauczycieli, dzieci i rodziców;
4. wprowadzenie do jadłospisu przedszkola dań typowych dla poszczególnych państw;
5. konkurs wiedzy o krajach unii europejskiej – PODRÓŻ PO EUROPIE;

Dużo wrażeń i pozytywnych emocji dostarczył, zarówno dzieciom jak i nam, nauczycielom, konkurs PODRÓŻ PO EUROPIE - przeprowadzony wśród 4 grup dzieci sześcioletnich .
Pragniemy podzielić się pomysłem na udaną imprezę, w której najmłodsi mają możliwość wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami oraz nawiązać przyjazne kontakty z dziećmi z innych grup.
W dniu 8 czerwca 2006 roku odbył się konkurs wiedzy o Europie pt. PODRÓŻ PO EUROPIE.

Cele ogólne:

1. Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych krajach, utrwalenie tradycji, kultury
wybranych narodów europejskich.
2. Rozpoznawanie wybranych krajów europejskich po ich charakterystycznych symbolach.
3. Integracja środowisk przedszkolnych oraz osób im towarzyszących.
4. Pełnienie roli gospodarza wobec gości zaproszonych do przedszkola.
5. Wdrażanie do współdziałania w zespole, wspólnego planowania pracy.
6. Nawiązanie przyjaznych kontaktów z dziećmi z innych grup.

Sala, w której rozgrywano konkurs stała się „skarbnicą” wiedzy o Unii Europejskiej. Na sztalugach zawieszono plansze z ciekawostkami dotyczącymi 5 państw europejskich.
Nie zabrakło oczywiście najważniejszych dla dzieci flag: Unii Europejskiej i flagi Polski.
Konkurs rozpoczął się występem artystycznym pt. PODRÓŻ ZA JEDNO EURO w wykonaniu 6- latków z grupy p. Alicji SIELAWY.
Weronika Stemporowska zaprosiła wszystkie przedszkolaki po krajach europejskich.
Omawiając kolejno wybrane kraje dzieci prezentowały piosenki, tańce i zabawy naszych europejskich kolegów. Na koniec wróciliśmy do naszej ojczyzny – Polski, w rytmie i z krokami krakowiaka.
Po interesującym występie przystąpiliśmy do wykonywania poszczególnych zadań. Rzut kostką i liczba oczek zadecydowała o kolejności losowania pytań i udzielania odpowiedzi przez kolejne zespoły. Przygotowane zestawy pytań dotyczyły wiedzy wybranych państw Unii Europejskiej. Przedszkolaki „ podróżowały” po Polsce , Niemczech , Włoszech, Francji , Finlandii, Wielkiej Brytanii. Dzieci podczas tej wyprawy rozpoznały różnych bajkowych bohaterów np. we Włoszech – Pinokia, w Wielkiej Brytanii – sympatycznego Kubusia Puchatka, w Niemczech Jasia i Małgosię , czy też we Francji - Czerwonego Kapturka. Na podstawie fragmentu zdjęcia odgadły charakterystyczne budowle i odpowiedziały z jakiego kraju pochodzą, układały podpisy pod flagami. Rozpoznanie hymnów też nie było łatwą sprawą. Dzieci zaskoczyły nas swoją wiedzą i umiejętnościami, zespoły uczciwie rywalizowały między sobą. Nie było przegranych, wszystkie grupy zostały wyróżnione dyplomami. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.
Nasze spotkanie przebiegało w niezwykle serdecznej atmosferze. Obserwacja dzieci w czasie zabaw integracyjnych, ich reakcje i emocje wywołane udziałem w konkursie uświadomiły nam, że należy częściej organizować takie spotkania. Taka forma rywalizacji, jaką jest konkurs, jest doskonałym sposobem wyzwalania pozytywnych emocji dzieci oraz chęci działania i współpracy.

Opracowały:
Małgorzata Czaplicka
Halina Sobocińska
Alicja Sielawa


Data powstania: czwartek, 29 cze 2006 09:57
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 wrz 2007 13:30
Opublikował(a): Konserwator strony
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 1418 razy