Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - ZSP w Orzyszu

Na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 ze zm.) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu publikuje sprawozdania finansowe za 2018 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 maj 2019 14:22
Data opublikowania: piątek, 10 maj 2019 14:33
Opublikował(a): Wioletta Baldyga
Zaakceptował(a): Wioletta Baldyga
Artykuł był czytany: 435 razy