Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 - ZSP w Orzyszu

Na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 ze zm.) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu publikuje sprawozdania finansowe za 2019 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 7 lip 2020 14:30
Data opublikowania: wtorek, 7 lip 2020 14:34
Opublikował(a): Joanna Kosiorek
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 330 razy