Zespół Szkolno - Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - Żłobek Miejski w Orzyszu

Na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 ze zm.) Żłobek Miejski w Orzyszu publikuje sprawozdania finansowe za 2018 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 maj 2019 15:02
Data opublikowania: piątek, 10 maj 2019 15:15
Opublikował(a): Wioletta Baldyga
Zaakceptował(a): Wioletta Baldyga
Artykuł był czytany: 349 razy