Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 - ZSP w Orzyszu

Na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 2020 poz. 342) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu publikuje sprawozdania finansowe za 2022 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 8 maj 2023 14:25
Data opublikowania: poniedziałek, 8 maj 2023 14:28
Opublikował(a): Wioletta Baldyga
Zaakceptował(a): Wioletta Baldyga
Artykuł był czytany: 102 razy