Zespół Szkolno - Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Biblioteki Szkolnej

Załącznik nr 4 do Statutu Szkoły
REGULAMIN, FUNKCJE I ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ORZYSZU1.Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ MOGĄ KORZYSTAĆ WSZYSCY UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE, PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ORAZ RODZICE UCZNIÓW.
2.BIBLIOTEKA UDOSTĘPNIA ZBIORY I INNE ŹRÓDŁA INFORMACJI W CIĄGU CZTERECH DNI W TYGODNIU OD GODZINY 8.00 DO 15.00.
3.STWARZA WARUNKI DO POSZUKIWANIA, PORZĄDKOWANIA I WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ.
4.ROZBUDZA I ROZWIJA INDYWIDUALNE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW ORAZ WYRABIA I POGŁĘBIA U UCZNIÓW NAWYK CZYTANIA I UCZENIA SIĘ.
5.ORGANIZUJE RÓŻNORODNE DZIAŁANIA ROZWIJAJĄCE WRAŻLIWOŚĆ KULTUROWĄ I SPOŁECZNĄ.
6.WSPÓŁPRACUJE Z NAUCZYCIELAMI, RODZICAMI ORAZ INNYMI BIBLIOTEKAMI.
7.KSIĄŻKI W BIBLIOTECE WYPOŻYCZA SIĘ BEZPŁATNIE.
8.WYPOŻYCZANE KSIĄŻKI NALEŻY ZWRÓCIĆ PRZED UPŁYWEM DWÓCH TYGODNI. O PRZEDŁUŻENIE NALEŻY POPROSIĆ.
9.WYPOŻYCZONE KSIĄŻKI NALEŻY SZANOWAĆ.
10.NA TRZY TYGODNIE PRZED ZAKOŃCZENIEM ROKU SZKOLNEGO KSIĄŻKI NALEŻY ZWRÓCIĆ DO BIBLIOTEKI.
11.KSIĄŻKI ZAGUBIONE LUB ZNISZCZONE UCZEŃ WINIEN ODKUPIĆ WZGLĘDNIE OFIAROWAĆ W ZAMIAN INNĄ UZNANĄ PRZEZ BIBLIOTEKARZA ZA WARTOŚCIOWĄ.

Data powstania: wtorek, 15 lut 2005 08:42
Data opublikowania: wtorek, 15 lut 2005 08:46
Opublikował(a): Dariusz Kizling
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 2074 razy