Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Biblioteki Szkolnej

Załącznik nr 4 do Statutu Szkoły

REGULAMIN, FUNKCJE I ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ORZYSZU

1. Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ MOGĄ KORZYSTAĆ WSZYSCY UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE, PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ORAZ RODZICE UCZNIÓW.
2. BIBLIOTEKA UDOSTĘPNIA ZBIORY I INNE ŹRÓDŁA INFORMACJI W CIĄGU CZTERECH DNI W TYGODNIU OD GODZINY 8.00 DO 15.00.
3. STWARZA WARUNKI DO POSZUKIWANIA, PORZĄDKOWANIA I WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI
Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ.
4. ROZBUDZA I ROZWIJA INDYWIDUALNE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW ORAZ WYRABIA I POGŁĘBIA
U UCZNIÓW NAWYK CZYTANIA I UCZENIA SIĘ.
5. ORGANIZUJE RÓŻNORODNE DZIAŁANIA ROZWIJAJĄCE WRAŻLIWOŚĆ KULTUROWĄ I SPOŁECZNĄ.
6. WSPÓŁPRACUJE Z NAUCZYCIELAMI, RODZICAMI ORAZ INNYMI BIBLIOTEKAMI.
7. KSIĄŻKI W BIBLIOTECE WYPOŻYCZA SIĘ BEZPŁATNIE.
8. WYPOŻYCZANE KSIĄŻKI NALEŻY ZWRÓCIĆ PRZED UPŁYWEM DWÓCH TYGODNI. O PRZEDŁUŻENIE NALEŻY POPROSIĆ.
9. WYPOŻYCZONE KSIĄŻKI NALEŻY SZANOWAĆ.
10. NA TRZY TYGODNIE PRZED ZAKOŃCZENIEM ROKU SZKOLNEGO KSIĄŻKI NALEŻY ZWRÓCIĆ
DO BIBLIOTEKI.
11. KSIĄŻKI ZAGUBIONE LUB ZNISZCZONE UCZEŃ WINIEN ODKUPIĆ WZGLĘDNIE OFIAROWAĆ
W ZAMIAN INNĄ UZNANĄ PRZEZ BIBLIOTEKARZA ZA WARTOŚCIOWĄ.

Data powstania: wtorek, 15 lut 2005 08:42
Data opublikowania: wtorek, 15 lut 2005 08:46
Opublikował(a): Dariusz Kizling
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 2243 razy