Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Przyznawania Tytułu "Przyjaciel Szkoły"

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU „PRZYJACIEL SZKOŁY”
§ 1
1. Tytuł przyznaje się za:
a) finansową pomoc szkole w zakupie pomocy dydaktycznych,
b) finansową pomoc szkole w remontach i modernizacji pomieszczeń szkolnych,
c) przekazanie szkole pomocy dydaktycznych,
d) pomoc szkole w naturze, np. materiały budowlane, transport i inne,
e) pracę na rzecz szkoły,
f) przekazanie płodów rolnych na rzecz stołówki szkolnej,
g) propagowanie szkoły w środowisku lokalnym,
h) wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego. 

§ 2
1. Tytuł „PRZYJACIEL SZKOŁY” przyznawany jest przez „KAPITUŁĘ”.
2. W skład kapituły wchodzi:
- Generał Kapituły – wicedyrektor,
- Przedstawiciel Rodziców,
- Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
- Przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
- Dyrektor Szkoły. 
3. Członkowie Kapituły wybierani są przez właściwe organa szkoły ( RP, RR, SU ) raz na 2 lata

§ 3
1. Do tytułu mogą być nominowane osoby fizyczne lub instytucje.
2. Tytuł przyznawany jest raz w roku (koniec roku szkolnego). 

§ 4
1. Z propozycją przyznania Tytułu mogą wystąpić:
a) Dyrektor Szkoły,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców,
d) Samorząd Uczniowski. 

§ 5
Osoba fizyczna lub instytucja nominowana do Tytułu otrzymuje Dyplom Uznania.

Data powstania: wtorek, 10 sty 2006 09:08
Data opublikowania: wtorek, 10 sty 2006 09:10
Opublikował(a): Joanna Kosiorek
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 1723 razy