Zespół Szkolno - Przedszkolny im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Przyznawania Tytułu " Przyjaciel Szkoły"

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA TYTUŁU
„ PRZYJACIEL SZKOŁY”

§ 1

1. Tytuł przyznaje się za:
a) finansową pomoc szkole w zakupie pomocy dydaktycznych,
b) finansową pomoc szkole w remontach i modernizacji pomieszczeń szkolnych,
c) przekazanie szkole pomocy dydaktycznych,
d) pomoc szkole w naturze, np. materiały budowlane, transport i inne,
e) pracę na rzecz szkoły,
f) przekazanie płodów rolnych na rzecz stołówki szkolnej;
g) propagowanie szkoły w środowisku lokalnym,
h) wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego

§ 2

1. Tytuł „ PRZYJACIEL SZKOŁY” przyznawany jest przez „ KAPITUŁĘ”.
2. W skład kapituły wchodzi:
- Generał Kapituły – wicedyrektor
- Przedstawiciel Rodziców
- Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
- Przedstawiciel Rady Pedagogicznej
- Dyrektor Szkoły
3. Członkowie Kapituły wybierani są przez właściwe organa szkoły ( RP, RR, SU ) raz na 2 lata

§ 3

1. Do tytułu mogą być nominowane osoby fizyczne lub instytucje.
2. Tytuł przyznawany jest raz w roku ( koniec roku szkolnego )


§ 4

1. Z propozycją przyznania Tytułu mogą wystąpić:
a) Dyrektor Szkoły
b) Rada Pedagogiczna
c) Rada Rodziców
d) Samorząd Uczniowski

§ 5

1. Osoba fizyczna lub instytucja nominowana do Tytułu otrzymuje Dyplom Uznania.
Data powstania: wtorek, 10 sty 2006 09:08
Data opublikowania: wtorek, 10 sty 2006 09:10
Opublikował(a): Joanna Kosiorek
Zaakceptował(a): Joanna Kosiorek
Artykuł był czytany: 1632 razy